Esplai de dissabtes

Monitor Minerva Hidalgo / Ana Auba / Noelia Garcia / David Cabezas / Pedro Rodriguez / Carla Torres
Duració de l'Activitat Del 01/10/2017 al 28/05/2018
Destinataris Infants entre 3 i 16 anys
Horari Dissabtes de 16:30 a 19h

L’esplai de dissabtes Enlleura’t va ser el projecte amb el que l’Associació Enlleura’t inicià la seva activitat l’any 1997, a partir d’aquest projecte hem pogut créixer, perseguir nous reptes i ampliar la nostra intervenció. La idea de creació d’aquest servei neix amb la intenció de poder atendre les necessitats sòcio-educatives del temps de lleure, dels infants i joves entre 5 i 12 anys dels barris de la Llàntia i Cerdanyola-nord, adés que els recursos per aquesta franja d’edat i d’aquest tipus eren inexistents.

 

Actualment es realitza els dissabtes a la tarda i conta amb un total de 40 infants i 8 monitor/es. Es segueix un centre d'interés i es programen diferent activitats i sortides durant tot l'any, incloses unes colònies en el tercer trimestre. 

Informació
Dissabtes de 16:30 a 19h
622730051
Carrer Teià, 7 (locals Enlleura't)
Infants entre 3 i 16 anys
Del 01/10/2017 al 28/05/2018
20€ Trimestrals
Minerva Hidalgo / Ana Auba / Noelia Garcia / David Cabezas / Pedro Rodriguez / Carla Torres